Contoh Kata-Kata Ucapan Pantun Umpasa Batak Lucu

 Warga Batak Contoh Kata-Kata Ucapan Pantun Umpasa Batak Lucu Umpasa batak toba ini adalah karya sastra dalam bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu, nasehat dan doa bagi orang yang mendengarnya. Umpasa adat batak toba diperdengarkan dalam upacara adat dan ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin, upacara menyambut tamu atau berbagai acara lainnya, serta Kadang kala umpasa ini juga diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari.
Bahkan sering juga isi dari Pantun Umpasa Batak Toba ini sering di robah dari kata-kata aslinya menjadi kata-kata yang sangat Lucu Dan Gokil,seperti yang sudah kami rangkum berikut ini:

Contoh Kata-kata Pantun Umpasa Batak Lucu Dan Gokil


Contoh Kata-Kata Ucapan Pantun Umpasa Batak Lucu
Umpasa Batak Lucu


Mardalan Di Na Golap,Lao Tu Huta Ni Simatua,Unag Sai dadap-dadap Molo Di jolo Ni Amang Simatua Emma tutu..

Tubu Ma Inna Oppu-oppu di toru ni jaddela,Tubu ma Pahoppu Hela dang tarida.

 
Satakkar Sira Ni Boruku,Dua Takkar SiraNi Helaku,Mittop Lappu Ni Boruku,Dadap-dadap Tangan Ni Helaku Emma tutu....

Habang ma Amporik
Songgop tu bonani pisang
Unang ala saotik
Habang osang-osang
Te Ni Biang Ma Inna Te Ni Asu Ba Gok Tangiang,Ba Gok Ma Pasu-pasu Unang Bolusi Hariara i,Dang Habilangan Akka Begu Nadisi,Unang Ma Au gabusi Dang Hasollsolan Molo Putus Padan i

 Habang Ma inna Perkutut,Tu Hau Attingago,Au Ma na Muttut Alai Hamu Ma Manganggo-Anggo
 Habang Ma Si Buruk Tu Hau Na Busuk,Unang Hamu Muruk Au Naing Muttut Martampuk Bulung-bulung,Mardakka Ma sakkalan,Dang Sala Muttut Anggo So Tartahan

 Asa Ti nopa Ma Golang-golang Pangarahutna,Otik So Sadia Pe Na hupatupa Hami,Godang-gidang Ma di Pamasuk Tu palastikna,Emma Tutu... Ogung Mallabab,Hasapi Mallitik,Horasma Parsinamot Na godang,Gabe parsinamot,Na Otik.Emma tutu...

Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaOtik sosadia pe naboi hupatupa hamiSai sukkot ma di aru-aru muna Emma tutu...

 

 Emeni sitambatuaParlinggoman ni siborokSai sahat ma hamu matuaJala tanggurung muna bengkok emma tutu....


Sahat-sahat ni soluSai sahat ma tu bonteanSai leleng hamu mangoluSada-sada marmatean emma tutu...


Pinaulima simboraAlai lunjung saotikHuhut ma hitaon sude mamoraAlai sumurung au saotik emma tutu...

 

Andor hadukka maTogu-togu nilombuSai sahatma hamu saur matuaDisarat-sarat lombu emma tutu...


Ompu ta naparjoloMartungkot salagundiMolo sukot sian joloAmbil sian pudi Emma tutu...


Habang mikki-mikkiTu dolok golgataAla otik nama tikkiUnang pagodanghu hata Emma tutu...

 
Luat ni porseaTubuan hau hariaraDang au naso haseaAi hamu do nahurang roha Emma tutu...


Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaNang otik pe na tupaUnang pola ribut baba muna Emma Tutu...


Urat ni buluUrat ni hauSattabi di hamuNaeng muttut au Emma Tutu...


Bulung ni dapdapHunik molo matuaUnang sai dadap-dadapDijoloni simatua Emma Tutu...

Hujakkit attajauBorasna pe natataHurippu namarbajuHapena nunga janda Emma tutu...


Dakka-dakka ma inna dupang-dupangSai tudia hamu mangalakkaSai tong-tong tarlilit utang 😁 Emma tutu...

 

Mangangkat ma inna hutingPas tupatni hoda...Sai tubuma anakmu na karitingJala boru na malo menggoda Emma tutu...


Hariara ma bonanaHariara nang bulungnaNangpe naung jandaGodangdo partandangna 🀣 Emma tutu....


Sada silompa ubiDua silompa gadongAi sarupa do ubiDohot gadong 😁 Emma tutu...


Holi-holi disarat biangHalak na mangoli iba namarniang Emma tutu....


Martappuk bulung-bulung mardakka ma sakkalan,Dang sala muttut anggo so tar tahan Emma tutu...


Tingko ma inggir-inggirBulung nai rata-rataUnang pola manghitirLao mandok hata cinta Emma tutu...


Gadu-gadu ni silindungTu gadu-gadu ni sipoholonSai tubu ma anak mu sibalga igungDohot borumu si godang ipon Emma tutu

Dang diau holi-holiIanggo so sian pinahanDang diau doli-dolIanggo so marga Siahaan Emma tutu...Ijuk di para-paraHotang diparlabianNabisuk tu jakartaNaoto di balian Emma tutu...


Napuran tano-tanoRangging marsi ranggomanMolo dung padao-daoUnang be sai chatingan.Emma tutu


Emeni si tamba tuaParlinggoman ni si borokDebata do namartuaHolan au diparorot Emma tutu...


Pinantikhon hujur ditopi ni tapianPattik so pattik lok ma disi Emma tutu...


Asa pitu anak ni ariSampuludua anak ni bulanSai horas ma hamu tujoloan ni ariSahat tu na digohi uban Emma tutu...

 Boru Tobing i do Boru Na jumekkel,Tarsongon Motor Eropa Na maol Di pature Bengkel,Dang Tanda Na muruk ,Jala Dang Tanda Na mekkel,Holan Na Sip Torus,Songon Pittu Na di Hencel Emma Tutu...Itulah  Kumpulan Pantun Umpasa Batak Lucu Dan Gokil yang Bisa Menghibur kita Setiap Saat semoga Terhibur Terimakasih Horas...!

  

Selain Artikel Diatas,Bagi Kamu Yang sedang Mencari Berbagai Jenis Kata-kata Dalam Bahasa Batak Yang Disertai Dengan Arti Lengkapnya Bisa Juga Dengan Cara Membaca Judul Tulisan Dari Artikel Berikut Ini:
Posting Komentar

Silahkan Berikan Komentar Maupun Kritik Yang Membangun Dilarang Meninggalkan Komentar Yang Bersifat Asusila,Narkoba,Mari Hormati Ras,Agama,Dan Budaya.
πŸ‘‹HORASπŸ‘‹

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak