Contoh Kata-Kata Umpasa Batak Toba Dalam Berbagai Upacara Adat

Wargabatak.blogspot.com ,  Contoh Kata-Kata Umpasa Batak Toba Dalam Berbagai Upacara Adat.

Dalam Setiap Perayaan Adat dalam Suku Batak Umpasa adalah Hal yang wajib di perdengarkan di sepanjang Acara tersebut,Bukan hanya itu saja,dalam keseharian kita sebagai suku Batak Umpasa Ini sering kita pergunakan.

Seperti kita ketahui sebelumnya di tulisan artikel terdahulu Telah dituliskan Beragam Macam-macam Kumpulan Kata -Kata Bahasa Batak Sesuai Pemakaianya Yang Bisa Menjadi Rekomendasi Bagi anda Yang sedang mencarinya Di internet Daftar Lengkapnya Yaitu Sebagai Berikut:Seperti Kita Ketahui,Umpasa Batak adalah karya sastra dalam bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu, nasehat dan doa bagi orang yang mendengarnya. Umpasa adat batak toba diperdengarkan dalam upacara adat dan ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin, upacara menyambut tamu atau berbagai acara lainnya, serta Kadang kala umpasa ini juga diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Umpasa Batak Merupakan Pantun,Makna Yang terkandung dalam setiap Umpasa tersebut adalah doa dan Nasehat.pada penggunaanya dalam berbagai adat Batak, Umpasa sering di lontarkan dalam sahut-menyahut,Jika Umpasa di Ucapakan,Maka Pendengarnya akan menjawab Emma tutu,atau imatutu,yang artinya menyetujui dari apa yang telah terucap.

Contoh Kata-Kata Umpasa Batak Toba Dalam Berbagai Upacara Adat
Gorga Batak/Umpasa batak

Umpasa Batak juga memiliki berbagai Macam Jenis(Beragam)Ada Umpasa Batak ni Naposo Bulung(Untuk anak Muda/muda/mudi),Umpasa Untuk pengantin pernikahan,Umpasa Kematian(mangapuli),Umpasa Mangampu,Umpasa berumah tangga,Umpasa perpisahan,Umpasa Kelahiran.dan berbagai Penulisan Seperti

  • Umpasa Batak Berkat
  • Umpasa Batak Motivasi
  • Umpasa Batak Poda
  • Umpasa Batak perantau
  • Umpasa Batak Nasehat
  • Umpasa Batak lucu dan Romantis
  • Umpasa Batak Mau Makan
  • Umpasa Batak Motivasi dan Artinya dan lain sebagainya.
Pada Kesempatan kali ini ,wargabatak.blogspot.com akan menuliskan Contoh Kata-Kata Umpasa Batak dalam berbagai situasi yang Bisa kita pergunakan dalam berbagai keadaaan/situasi tertentu.Baik dalam acara adat,maupun kehidupan sehari-hari.

Contoh Kata-Kata Umpasa Batak Toba Dalam Berbagai Upacara Adat

Hotang Binebe-bebe
Hotang pinolus-polus
Unang Hamu Mandele si Godang Do Tudos-Tudos

Pinattikhon Hujur
Di Topi Ni Tapian
Tudia Hita Mangalakka
Sai Tusima Dapot parsaulian

Habang Ma Inna pidong Si Bigo
Paihut-ihut Bulan,
Akka AHA Na Tapangido,
Sai Tibuma Di Pasaut Tuhan.

Dekke ni sale-sale
Dekke ni Simamora,
Tabba Ni Na Gabe,
Sai tibu ma Hamu mamora,

Jolo tiniktik sanggar laho bahenon huru-huruan,
Jolo sinukkun marga asa binoto partuturan.

Tudia ma luluon da goreng-goreng bahen soban,
Tudia ma luluon da boru Tobing bahen dongan.

Tudia ma luluon da dakka-dakka bahen soban,
Tudia ma luluon da boru Sinaga bahen dongan.

Manuk ni pealangge hotek-hotek laho marpira
Sirang na mar ale-ale, lobianan matean ina.

Silaklak ni dandorung tu dakka ni sila-sila,
Ndang iba jumonok-jonok tu naso oroan niba.

Metmet dope sikkoru da nungga dihandang-handangi,
Metmet dope si boru da nungga ditandang-tandangi.

Torop do bittang di langit, si gara ni api sada do
Torop do si boru nauli, tinodo ni rohakku holoan ho do

Rabba na poso, ndang piga tubuan lata
Hami na poso, ndang piga na umboto hata


Bulung namartampuk, bulung ni simarlasuna,
Nunga hujalo hami tintin marangkup,
Dohonon ma hata pasu-pasuna.

Hot pe jabu i, tong doi margulang-gulang
Sian dia pe mangalap boru bere i, tong doi boru ni Tulang.

Sai tong doi lubang nangpe dihukkupi rere,
Sai tong doi boru ni Tulang, manang boru ni ise pei dialap bere.

Amak do rere, dakka do dupang,
Anak do bere, Amang do Tulang.

Asing do huta Hullang, asing muse do huta Gunung Tua,
Asing do molo tulang, asing muse do molo gabe dung simatua.


Dakka ni arirang, peak di tonga onan,
Badan muna naso jadi sirang, tondi mu marsigomgoman.

Giring-giring ma tu gosta-gosta, tu boras ni sikkoru,
Sai tibu ma hamu mangiring-iring, huhut mangompa-ompa anak dohot boru.

Rimbur ni Pakkat tu rimbur ni Hotang,
Sai tudia pe hamu mangalakka, sai tusima hamu dapot pansamotan.

Dekke ni sale-sale, dengke ni Simamora,
Tamba ni nagabe, sai tibu ma hamu mamora.

Sahat-sahat ni solu, sahat ma tu labuan,
Sahat ma hamu leleng mangolu, jala sai di dongani Tuhan.

Sahat solu, sahat di parbinsar ni ari,
Leleng ma hamu mangolu jala di iring-iring Tuhan ganup ari.

Mangula ma pangula, dipasae duhut-duhut
Molo burju marhula-hula, dipadao mara marsundut-sundut.

Ruma ijuk tu ruma gorga,
Sai tubu ma anakmuna na bisuk dohot borumuna na lambok marroha.

Anian ma pagabe tumundalhon sitodoan,
Arimu ma gabe molo marsipaolo-oloan.

Gadu-gadu ni Silindung, tu gadu-gadu ni Sipoholon,
Sai tubu ma anakmuna 17 dohot borumuna 16.

Andor hadukka ma patogu-togu lombu,
Sai sarimatua ma hamu sahat tu na patogu-togu pahoppu.


Bulung ni Taen tu bulung ni Tulan
Ba molo tarbahen, sai topot hamu hami sahali sabulan,
Molo so boi bulung ni tulan, pinomat bulung ni salaon,
Ba molo so boi sahali sabulan, pinomat sahali sataon.

Ni durung si Tuma laos dapot Pora-pora.
Molo mamasu-masu hula-hula mangido sian Tuhan,
Napogos hian iba, boi do gabe mamora.

Songgop si Ruba-ruba tu dakka ni Hapadan,
Angka pasu-pasu na ni lehon muna,
Sai dijangkon tondi ma dohot badan.

Mardakka Jabi-jabi, marbulung ia si Tulan
Angka pasu-pasu na pinasahat muna,
Sai sude mai dipasaut Tuhan.

Naung sampulu sada, jumadi sampulu tolu,
Angka pasu-pasu pinasahat muna,
Sai anggiatma padenggan ngolu-ngolu.

Naung sapulu pitu, jumadi sapulu ualu,
Angka pasu-pasu pinasat muna hula-hula nami,
Diampu hami ma di tonga jabu.

Turtu ninna anduhur, tio ninna lote,
Angka pasu-pasu pinasahat muna,
Sai unang ma muba, unang mose.

Habang pidong sibigo, paihut-ihut bulan,
Saluhut angka na tapangido, sai tibu ma dipasaut Tuhan.

Obuk do jambulan, nidandan ni boru Samara
Pasu-pasu na mardongan tangiang sian hula-hula,
Mambahen marsundut-sundut soada mara.

Tinapu bulung nisabi, baen lompan ni pangula
Sahat ma pasu-pasu na nilehon muna i tu hami,
Sai horas ma nang hamu hula-hula.

Suman tu aek natio do hamu, riong-riong di pinggan pasu,
Hula-hula nabasa do hamu, na girgir mamasu-masu.


Martahuak ma manuk di bungkulan ni ruma,
Horas ma hula-hulana,songoni nang akka boruna.

Simbora ma pulguk, pulguk di lage-lage,
Sai mora ma hita luhut, huhut horas jala gabe.

Hariara madungdung, pilo-pilo na maragar,
Sai tading ma na lungun, ro ma na jagar.

Sinuan bulu sibahen na las,
Tabahen uhum mambahen na horas.

Eme ni Simbolon parasaran ni si borok,
Sai horas-horas ma hita on laos Debata ma na marorot.

Sititik ma sigompa, golang-golang pangarahutna,
Tung so sadia pe naeng tarpatupa, sai anggiat ma godang pinasuna.

Pinasa ni Siantar godang rambu-rambuna,
Tung otik pe hatakki, sai godang ma pinasuna.

Tuat si puti, nakkok sideak,
Ia i na ummuli, ima ta pareak.

Aek godang tu aek laut,
Dos ni roha sibaen na saut.

Napuran tano-tano rangging marsiranggongan,
Badan ta i padao-dao, tondita i marsigomgoman.

Marmutik tabu-tabu mandompakhon mataniari,
Sai hot ma di hamu akka pasu-pasu, laho marhajophon akka na sinari.

Bona ni pinasa, hasakkotan ni jomuran,
Tung aha pe dijama hamu, sai tong ma dalan ni pasu-pasu.

Mandurung di aek Sihoru-horu, manjala di aek Sigura-gura,
Udur ma hamu jala leleng mangolu, hipas matua sonang sora mahua.

Dolok ni Simalungun, tu dolok ni Simamora
Salpu ma sian hamu na lungun, sai hatop ma ro si las ni roha.


Manat unang tartuktuk, dadap unang tarrobung
Artinya: Sebelum melakukan sesuatu lebih baik di teliti dulu situasi apa yang mau dilakukan

Jolo nidodo asa hinonong
Artinya: Sebelum melakukan sesuatu lebih baik di teliti dulu situasi apa yang mau dilakukan

Jolo tinaha garung niba, niantan sulangat niba
Artinya: Sebelum melakukan sesuatu lebih baik kalau kita menyadari kemampuan diri sendiri.

Aek godang tu aek laut, dos ni roha sibahen na saut
Artinya: Musyawarah untuk mufakat

Balintang ma pagabe tumandangkon sitandoan
Arinta ma gabe molo marsipaoloan
Artinya: Kita akan mendapatkan keberhasilan jika seia sekata

Amporik marlipik, onggang marhabang,
Gabe parboli na otik laos gabe do parboli na godang
Artinya:

Namandanggurhon tu dolok do molo basa namarhula-hula
Artinya:

Janji urat ni eme tu laklak ni simarlasuna, Adat na denggan na so ra sega, uhum na uli na so ra muba i, asa manumpak ma Tuhanta i sinur ma pinahan gabe na niula jala horas jolma.

Martumbur ma baringin, mardangka ma hariara, matorop ma hamu maribur, matangkang ma juara.

Sai marrongkap mai songon bagot, marsibar songon ambalang, jala sai masigomgoman ma tondi ni nasida tu na tama.

Dangka ni hariara ma pinangait-ngaithon, tubuma dihamu anak dohot boru, sai unang ma panahit-nahithon.

Balintang ma pagabe tumandakhon sitadoan, saut do hamu gabe asal ma tontong masipaolo-oloan.

Dangir-dangir ni batu ma hamu, pandakdahan ni simbora, Gabe do hamu jala sarimatua asal ma sai marsada ni roha

Ai na tinapu salaon, salaon situa-tua, Denggan ma hamu masianju-anjuan asa saut gabe jala sarimatua.

Sai situbu laklak ma hamu situbu singkoru di dolok ni purbatua, sai tubuan anak ma hamu tubuan boru, donganmuna sarimatua.

Hariara na bolon bahen parlape-lapean, Sai tubu ma di hamu anak dohot boru na bolas pangunsandean.

Bagot na mandung-dung tu pilo-pilo marajar, Tading ma antong na lungun, sai roma na jagar.
Sahat-sahat ni soluma sahat tu bontean, Sahat ma hamu tu parhorasan, sahat tu panggaben.

Tuat ma na dolok martungkot sialagundi, adat ni ompunta sijolo-jolo tubu siihuttonon ni na di pidi.

Sinuan bulu sibahen nalas, Sinuan uhum sibaen na horas.
Muba dolok muba duhutna, muba luat sai adong do muba adatna.

Eme na masak di gagat ursa , ia i namasa ima di ula.

Aek godang aek laut, dos niroha sibahen nasaut

Sori manungkun sori mandapot, sai matua marpanungkun tu na nidapot.

Tangan do botohon, ujungna jari-jari, Bangko nihata si dohonon, asal ma jumolo marsatabi.

Ramba na poso na so tubuan lata, halak na poso na so umboto hata.

Tampuk ni sibaganding di dolok ni pangiringan, horas ma hamu na marhaha maranggi, sai masipairing-iringan.

Bola-bola ni tangan, sitongka i bolahononhon, bola-bola ni halak, sitongka i tangihononhon.

Tinallik randorung bontar gotana, Dos do anak dohot boru nang pe pulik margana, ai dompak marmeme anak, dompak do tong marmeme boru, andung ni anak sabulan di dalan, andung ni boru sataon.

Habang leang-leang songgop tu parapian, Bolak ni rosu angka na marpariban, sai masitopot-topotan songon pidong leang-leang.

Na niida ni mata paula so niida, na binege ni pinggol paula so ni bege.

Pidong sitapitapi, habang diatas hauma
Horas ma hamu na hupaborhat hami
Horas hami na tininggalhonmuna

Dolok ni Panampahan, tondongkon ni Tarabunga
Sai horas ma hamu dipardalanan songoni dung sahat tu inganan muna

Tombak ni Sipinggan di dolok ni Sitapongan
Di dia pe hita tinggal, sai tong ma hita masihaholongan

Eme sitambatua parlinggoman ni siborok
Amanta Debata do silehon tua, sai luhutna ma hita diparorot

Mangerbang bungabunga, ditiur ni mata ni ari
Selamat jalan ma dihamuna, selamat tinggal ma di hami

Andor Halumpang ma togutogu ni lombu dohot togutogu ni horbo laho tu Lapogambiri
Sai saur ma hamu leleng mangolu paihutihut pahompu sahat tu na marnono dohot marnini

Tinpu bulung ni sabi nibutbut pinaspashon
I dope na tarpatupa hami ba i ma jolo tahalashon

Hata sian undangan tu natuatua i:Polta bulan i Ama ni Manggule: Ro nuaeng angka pomparanmu mamboan sipanganon ba dohot hami mauliate

Tubu ma singkoru di dolok ni Simamora
Sai torop ma anak dohot boru na basa jala sisubut roha

Tubu dingindingin jonok tu simartolu
Horas ma tondi madingin pir tondi matogu

Sai ro ma nipi na uli sai leleng hamu mangolu
Haliangan ni nono dohot nini raphon anak dohot boru

Hata ni undangan tu ianakkon na mamboan sipanganon :Binolus Purbatua laho tu Parsingkaman
Naburju marnatuatua ingkon sai dapotan pandaraman

Laho pe ibana mangula sai na dao ma parmaraan
Sai dapotsa na niluluan sai jumpang na jinalahan

Taringot di sipanganon na binoanmuna tu natuatua i :
Disi do gandina, disi do nang gandona
Disi do daina disi do nang tabona

Sirsir ansimna jala hona dohot asomna
Asa dohonon nami ma :
Bagot na marhalto ma di ladang ni Panggabean
Horas ma hami na manganhon, lam martamba sinadongan di hamu na mangalean

Ia siula tano do hamu ba on ma dohononnami :
Binanga ni Sihombing binongkak ni Purbatua
Tu sanggar ma amporik tu lombang ma satua
Sai sinur ma pinahan gabe na niula

Molo partigatiga do hamu ba on ma dohonon namu :
Tinampul bulung bira bahen saong laho tu ladang
Sai mangomo ma hamu sian tigatiga ba sai maruntung ma sian dagang

Molo tung sipata rugi hamu ba sai dapot nian nidok ni umpasa :
Soban rantingranting soban ni Sijamapolang
Ba molo rugi hamu sian antinganting, ba sai mangomo ma sian golang

Molo pegawai do hamu ba on ma dohonon nami :
Tinapu bulung salaon dongan ni bulung si tulan
Ba sai naek pangkat ma hamu ganup taon, sai tamba gaji tiap bulan

Molo adong di hamu na so hot ripe dope on ma dohonon nami:
Parik ni Lubutua hatubuan ni bulu duri
Na burju marnatuatua sai ingkon dapotan rongkap na uli

Baangkup ni i :
Molo adong disi hulingkuling sai adong ma disi holiholi
Molo adong disi na so muli sai adong do rongkap ni i naso mangoli

Sahatsahat ni solu ma sahat di rondang ni bulan
Sai leleng ma hamu mangolu jala sai dipasupasu Tuhan


Jotjot do tadok : Tua na so taraithon, Soro ni ari na so tarhaisho

Alai dumenggan do dohonon umpasa on :
Ramba ni Sipoholon marduhutduhut sitata
Las ni roha dohot sitaonon sude do i sian Amanta Debata
Asa :
Hau ni Gunungtua, dangkana madaguldagul
Tibu ma dilehon Tuhanta dihamu tua, jala tibu hamu diapulapul

Poltak bulan tula, binsar ia mata ni ari
Tibu ma ro tu hamu soritua, singkat ni sori ni ari

Angkup ni i :
Hotang binebebebe, hotang pinilospulos
Unang iba mandele, ai godang do tudostudos

Tamba muse :
Hotang benebebebe, hotang ni Siringkiron
Unang iba mandele, ai godang dope sihirimon

On pe :
Dolok ni Simalungun ma tu dolok ni simamora
Sai salpu ma angka na lungun, hatop ma ro silas ni roha

Umpasa Ni Halak Batak
Pir ma tondi madingin
Horas tondi matogu
Mamora hamu madingin
Leleng ma hamu mangolu

Tampulan sibaganding
Diatas na pangiringan
Tugabenama hamu saluhutna
Tondi muna sai masipairing-iringan

Sinuan hariara bahen partungkoan di tonga ni huta
Sinur ma napinahan tugabena naniula
Nadihuta unang marmara
Horas-horas ma hamu Sasude tumpakon ni Tuhanta Namartua

Tangki ma jala walang
Galinggang jala garege
Tubu ma anak partahi jala ulu balang
Dohot boru maduma jala pareme

Tubu ma sanggar di holbung-holbung
Tubu arung di honuk-honuk
Tubu ma dihamu anak namalo marpollung
Dohot boru namalo marsonduk

Tubuan lak-lak tubuan singkorung
Di dolok ni purbatua
Tubuan anak tubuan boru
Dongan muna saur matua

Andor ris ma andor ras
Didolok ni lobutua
Torkis-torkis ma horas-horas
Jala dapotan tua

Pinantingkon hujur
Tu julu ni topian
Horas ma hamu saluhut
Jala dapotan pancarian

Bagol namadungdung
Tupilo-pilo namarajar
Dao ma nalungun
Sai ro ma na jagar tu joloan on

Bagol bogil
Bagol so habal-balan
Salpu ma nahansit
Sai ro ma najagar tujoloan on

Balintang ma pagabe
Tumundalhon sitadoan
Ari mu ma gabe
Asal ma hamu masipaolo-oloan

Diruma Pohki
Bahul-bahul pansalongan
Pir ma tondi
Jala luma panamotan

Dangka ni sitorop
Pinanghait-haithon
Tubu ma anak dohot boru
Sitongka panahit-nahiton
he..he..he…he…

Bintang ma narumiris
Ombun nasumorop
Anak pe riris
Boru pe torop

Eme si tamba tua ma parlinggoman ni si borok
Amanta Debata do Si lehon tua
saluhut na ma hitaon diparorot.
Ima tutu.

Tinampul bulung salak laos hona bulung singkoru
Sai tibu ma hamu paabingabing anak jala tibu mangompa boru
Horbo ni sibuluan manjampal di balian
Sai manumpak ma di hamu Tuhan, Sai tiur nang pansarian
Balintang dari tumadanhon sitadoan
Saut ma angka ianangkonta i gabe ai nungnga saut hita masipaolooloan
Aek Sihurukhuruk tu silanlan aek Toba
Ndang adong be na marungutungut, nungnga sude hita marlas ni roha
Bintang bintang di sumorop, toho di rondang ni bulan
Anak pe antong di nasida sai riris, boru pe torop, angka sioloi Tuhan
Simbora gukguk rarak di atas amak
Mamora ma hita huhut, torop ma boru dohot anak
Baca lebih lanjut tentang pintu singkoru ginolomgolom
Sai maranak ma nasida sampulu pitu, marboru sampulu onom
Ijuk di para - para
Hotang dipallabian
Na bisuk nampuna hata
Na oto tu panalian


Tinampul Bulung si hupi
Pinarsaong Bulung sihala
Unang Sumolso di pudi
Dang na si pasingot nasoada


Manuk na sarupa
Masiboan rupana
Dang jadi mangarupa
Alai ingkon botoon do rupana


Jolo tiniktik sanggar
Laho bahenon huru-huruan
Jolo sinukkun marga
Asa binoto partuturan.


Bola - bola ni tangan
Sitongka i bolahononhon
Bola - bola ni halak
Sitongka i tangihononhon.


Tinallik randorung bontar gotana,
Dos do anak dohot boru nang pe pulik margana,
Ai dompak marmeme anak, dompak do tong marmeme boru,
Andung ni anak sabulan di dalan, andung ni boru sataon.


Sada silompa gadong,
Dua sitiop puli,
Sada pe hami na mandok hata,
Naung sude ma hami taruli.


Habang leang-leang songgop tu parapian,
Bolak ni rosu angka na marpariban,
Sai masitopot-topotan songon pidong leang-leang.


Balintang ma pagabe
Tumandangkon sitandoan
Arinta ma gabe
Molo marsipaoloan
Maksudnya: Kita akan mendapatkan keberhasilan jika seia sekata.


Pantas ma hamu marroha songon ulok,
Huhut lidang ma rohamuna songon darapati!


Na niida ni mata paula so niida, na binege ni pinggol paula so ni bege.


Pitu batu martindi sada do sitaon na dokdok.


Jolo dinilat bibir asa nidok hata


Pitu batu martindi sada do sitaon nadokdok
Maksudnya: Jangan terlalu berharap kepada teman.


Manat unang tartuktuk, Dadap unang tarrobung
Maksudnya: Sebelum melakukan sesuatu lebih baik di teliti dulu situasi apa yang mau dilakukan.


Jolo nidodo asa hinonong
Maksudnya: Sebelum melakukan sesuatu lebih baik di teliti dulu situasi apa yang mau dilakukan


Jolo tinaha garung niba, niantan sulangat niba
Maksudnya: Sebelum melakukan sesuatu lebih baik kalau kita menyadari kemampuan diri sendiri.


Pantun hangoluan,Tois Hamagoan
Maksudnya: Perlu sopan santun untuk bertahan hidup,sementara sombong akan membawa kepada celaka.


Ingkon songon poting, lam marisi lam so marsoara.
Maksudnya: Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang, harus semakin hati-hati berbicara.


Tongka do mulak tata naung masak, mulak marimbulu naung tinutungan
Maksudnya : Sesuatu hal yang telah terjadi tidak boleh lagi disesali.


Dijolo raja sieahan, dipudi raja sipaimaon
Maksudnya :Hormatan do natua-tua dohot angka raja).


Ndang adong amporik na so siallang eme
Maksudnya : Tidak ada seorang pun yang akan melewatkan kesempatan besar didepannya.


Tu sundungna do hau marumpak.
Maksudnya : Pohon akan tumbang ke arah condongnya. Artinya, seseorang itu akan menjadi seperti apa kelak, akan sesuai bakat, talenta serta amal perbuatannya.


Sahalak maniop sulu, sude halak marsuluhonsa
Maksudnya : Seseorang berbuat baik, semua orang bergembira karena merasakan hasil perbuatan baik orang tersebut. Ini diucapkan untuk menghargai perbuatan baik seseorang sekaligus mengharap agar semakin banyak orang yang menjadi ”berkat” untuk orang lain.


Piltik ni hasapi do tabo tu pinggol, anggo piltik ni hata sogo do begeon
Maksudnya : Kabar yang sesuai dengan keadaan adalah yang harus di dengar, sementara gosip dan kabar yang memburukkan orang lain harus lah dijauhi atau dihindari.

Itulah kumpulan Umpasa Batak uang selalu kita pergunakan dalam situasi apapun,dan masih banyak lagi jenis-jenis Umpasa Batak itu sendiri.

Posting Komentar

Silahkan Berikan Komentar Maupun Kritik Yang Membangun Dilarang Meninggalkan Komentar Yang Bersifat Asusila,Narkoba,Mari Hormati Ras,Agama,Dan Budaya.
👋HORAS👋

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak