Umpasa Batak Untuk Orang Yang Menikah

 Wargabatak.Umpasa Batak Tentunya Tidak Pernah Terlepas Dari adat Istiadat Suku Batak.


Umpasa Batak Selalu Akan Diperdengarkan Dalam Adat Batak,Seperti Contohnya Ketika Adanya Pernikahan.

Umpasa akan selalu di ucapkan Untuk Orang Yang Menikah.


Berikut Ini adalah Umpasa Batak Untuk Orang Yang Menikah:

Umpasa Batak Untuk Orang Yang Menikah
Raja Batak1.Dakka ni arirang, peak di tonga onan,Badan muna naso jadi sirang, tondi mu marsigomgoman.

2.Giring-giring ma tu gosta-gosta, tu boras ni sikkoru,Sai tibu ma hamu mangiring-iring, huhut mangompa-ompa anak dohot boru.

3.Rimbur ni Pakkat tu rimbur ni Hotang,Sai tudia pe hamu mangalakka, sai tusima hamu dapot pansamotan.

4.Dekke ni sale-sale, dengke ni Simamora,Tamba ni nagabe, sai tibu ma hamu mamora.

5.Sahat-sahat ni solu, sahat ma tu labuan,Sahat ma hamu leleng mangolu, jala sai di dongani Tuhan.


6.Sahat solu, sahat di parbinsar ni ari,Leleng ma hamu mangolu jala di iring-iring Tuhan ganup ari.


7.Mangula ma pangula, dipasae duhut-duhut.Molo burju marhula-hula, dipadao mara marsundut-sundut.


8.Ruma ijuk tu ruma gorga,Sai tubu ma anakmuna na bisuk dohot borumuna na lambok marroha.


9.Anian ma pagabe tumundalhon sitodoan,Arimu ma gabe molo marsipaolo-oloan.


10.Gadu-gadu ni Silindung, tu gadu-gadu ni Sipoholon,Sai tubu ma anakmuna 17 dohot borumuna 16.


11.Andor hadukka ma patogu-togu lombu,Sai sarimatua ma hamu sahat tu na patogu-togu pahoppu


Umpasa Ini Bisa Anda Gunakan Ketika Menyampaikan Ucapan Atau umpasa Batak pada Acara Pernikahan Suku Batak,Yang Dikutif Dari Umpasa Batak Paling Lengkap


Posting Komentar

Silahkan Berikan Komentar Maupun Kritik Yang Membangun Dilarang Meninggalkan Komentar Yang Bersifat Asusila,Narkoba,Mari Hormati Ras,Agama,Dan Budaya.
👋HORAS👋

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak