Contoh Umpasa Batak Tu Hela Dohot Boru Pada Suku Batak

 Wargabatak.My.id , Contoh Umpasa Batak Tu Hela Dohot Boru Pada Suku Batak. Dalam Budaya Adat Batak, Umpasa Adalah Salah Satu Bagian Yang Wajib Disisipkan Dalam Setiap sepata Dua Kata Dikala menyampaikan Pesan Pesan Yang Baik Bagi Anak maupun Borunya. 

Contoh Umpasa Batak Tu Hela Dohot Boru Pada Suku Batak
Danau Toba


Umpasa Batak Juga Memiliki Beragam Jenis Tujuan Dan Kegunaannya dalam penyampaian Pada Seseorang. Sehingga Umpasa Digunakan Atau Diucapkan Sesuai dengan Hal Apa atau Acara Apa yang sedang berlangsung supaya Penggunaan maupun pengucapan Umpasa Batak ini sesuai dengan apa yang sedang Kita Laksanakan. 


Dalam Kesempatan Pada Artikel Ini, Berikut ini adalah Contoh Umpasa Batak Tu Hela Dohot Boru Pada Suku Batak yang bisa anda gunakan ketika sedang mandik hata Dalam Ulaon Adat Batak. 


Contoh Umpasa Batak Tu Hela Dohot Boru Pada Suku Batak


1.Parasaran ni misang tombak ni Panggabean

Sai masiaminaminan ma hamu songon lampak ni pisang

Sai marsintungkultungkolan songon suhat di robean


2.Aek sihoruhoru di toru ni dolok Martimbang

Rap manimbung ma hamu ia tu toru, rap mangangkat ia tu ginjang


3.Napuran ni Lumbanjulu tu gambir ni Pahae

Rap Mangalangka ma hamu ia tu julu

Rap mangambe ia tu jae


4.Tu ho Boru hasian dohononhu ma:

Molo ogung na mabola, pintor dipaboa do luhana

Molo parumaen na marroha pintor dibuat do roha simatuana


5.Sibigo ambaroba rara hulinghuling naGabe uli do parrupa na roam asal ma lambok pangkulingna


6.Angka Umpasa Pasupasu :

Tubu ma singkoru di lambung ni tandiang Sai tibu ma hamu marurat tu toru jala tibu marbulung tu ginjang


7.Na hinunti hirang marisi gadong sipapua Bagaimana ma na so sirang sahat tu na saurmatua


8.Tinampul bulung salak laos hona bulung singkoru Sai tibu ma hamu paabingabing anak jala tibu mangompa boru


9.Horbo ni sibuluan manjampal di balianSai manumpak ma di hamu Tuhan, Sai tiur nang pansarian


10.Sibigo ambaroba, rara hulik-kulingna

Gabe uli do par-rupa na-roa, asal ma lambok pakkulingna


11.Angka Umpasa Pasupasu :

Tubu ma sikkoru, di labbung ni tandiang

Sai tibu ma hamu marurat tu toru, jala tibu marbulung tu ginjang


12.Na hinutti hirang, marisi gadong sipapua

Badan muna ma naso sirang, sahat tuna saurmatua


13.Tinappul bulung salak, laos hona bulung sikkoru

Sai tibu ma hamu paabing-abing anak, jala tibu mangoppa boru


14.Horbo ni sibuluan, manjappal dibalian

Sai manumpakma dihamu Tuhan, Sai tiur nang passarian


15.Sinuan lata ni sabi, di ladang ni Sitapongan

Doshon sataon do sadari, molo so ni ida na hinaholongan


16.Tubu hau ingol, di tombak ni Simalungun

Ala hami nunga masihol, ba ro hami marubat lungun


17.Naeng huhut berengonnami:

Sitolmokdo i ulaning, manang na pusukni tandiang

Mokmok do hela dohot boru nami, manang na naung marniang


18.Ala nunga las rohanami:

Inggir-inggir do hape, parasaran ni satua

Tung hipas do nasida hape, jala soada marhua


Itulah contoh umpasa Tu Hela Dohot Boru yang dapat digunakan dalam Adat Batak. Horas. 


Posting Komentar

Silahkan Berikan Komentar Maupun Kritik Yang Membangun Dilarang Meninggalkan Komentar Yang Bersifat Asusila,Narkoba,Mari Hormati Ras,Agama,Dan Budaya.
👋HORAS👋

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak