Naskah Kuno Tentang Pagar Atau Jimat Di Simalungun Tempo Dulu

 "NASKAH KUNO TENTANG PAGAR /JIMAT DI SIMALUNGUN TEMPO DULU "

"NASKAH KUNO TENTANG PAGAR /JIMAT DI SIMALUNGUN TEMPO DULU " Poda ni pagiyan hata-hata ni Pagar Pangorom ma inon ale amang datu, barang Pagar ni Jabu, barang jadi Pagar hu parmusuwan, age jadi Pagar Pinahan na burnungon, in ma na pasang ale amang datu.  lya jadi Pagar ni Parinangon, asa nabuwat ma buluh na pungguron, golomon godangni, asa na surathon ma tabas ni Pagarta inon, ase na pulpul bani dahupa, na bajaminaki, pitu hali na surungi, na tabasi pitu hali be asa na buwat ma use utte na loppo jungjungan, na bolah ma bolah pitu, asa na anggir rna Pagarta inon hubah. Dung ma na anggir asa dadahupai na tabasi pitu hali be, asa na berehon diparrudang pari nangon inon; jadi pagar huparmusuwan pe son in do podahni.  lya jadi Pagar ni pinahanta, barang laho ro burunung, asa nabuwat ma buluh na pungguron, sangngasta godangni; asa na surathon ma tabas ni Pagarta inon, asa na pulpul, idahupai pitu hali na surungi, na tabasi pitu hali. Dung soni asa horisi ma hubagas hudon panggorgoran indahan ni pinahanta inon dohot husapahni. Dung soni na tabasi ma indahan ni pinahanta inon dibagas hudon inon, asa na goarhon indahan ni pinahanta. Dung soni daberehon dipangan pinahanta inon.  lya jadi Pagar ni manuk ulang dibuwat pangatah, asa na buwat ma use buluh na pungguron, ase na surathon ma tabas ni pagarta inon, ase na dahupa, na surungi, na tabasi ma surat inon hubagas taduhan ni manukta inon, hubagas harangni ma, dob huparbotahanni ma deba; iya pangorisan ondi na surungi ma use na tahasi pitu hali ase na tanomhon huparbotahan ni manukta inon, ibaboni ma hita pabotahkon. lya panarsini purih tunggal pitu hali na dahupai na surungi, na tabasi pitu hali be ale datu.  Tabasni ma inon  "Hung batu putih, batu putih, batu tinggolam, batu tinggolam ni ale, margorak sang iyang matahari togalmu, tuwanku be apei rogos, urang pinsurik, jangan ahu haboliyan ma tuwanku, pintu aji ni halak, pintu urang urang pensurik, pintu· urang pangatah, pintu urang panangko, urang ilat, sah sokti pagar parhawal, sokti pagar parhawal, sah pagar pangorom, oromkon, hinoromkon mula ni nahalmu, ahu artah di pinahanku barang jolma jawoh, jawoh, nitta pitu hali " --Terjemahannya--- Pagar Pangorom, yaitu jimat di rumah, jimat sewaktu berperang, jimat untuk hewan-hewan yang diserang penyakit bumung atau sampar.  1. Pagar atau jimat untuk kaum ibu :  Sebuah bambu yang punggur, panjangnya kira-kira 5 sampai 10 cm. Bambu tersebut ditulis dengan mantera atau jampian jimat, kemudian bambu tersebut diasap sampai tujuh kali dengan dupa bersama baja minak (sejenis minyak). Kemudian disembur dengan sirih sambil dimanterai sampai tujuh kali. Selanjutnya disediakan sebuah jeruk purut yang diambil dari pohonnya yang sebelah puncak, jeruk mana dibelah-belah tujuh. Jimat tersebut dimandikan dengan air lumut dan jeruk di tepian. Setelah direndam jimat itu didupa dan dimanterai tujuh kali kemudian dipakai oleh kaum ibu yang diselipkan pada rambutnya. Pagar/jimat ke medan-perangpun, serupa dengan pagar untuk kaum ibu.  2. Pagar/jimat untuk hewan-hewan,  Apabila terjadi penyakit hewan (sampar), diambillah buluh punggur, panjangnya kira-kira sehasta. Pada bambu tersebut dituliskan mantera, kemudian diasap dengan dupa, disembur dengan sirih sambil dimanterai tujuh kali. Kemudian bambu yang ditulis itu dikikis dan kikisan bambu dimasukkan dalam belanga tempat memasak makanan hewan. Kemudian ditaruh dalam capah hewan. Makanan hewan tadi dimanterai dan dipindahkan dalam periuk dan diaduk dengan bambu yang dikikis. Baru diberikan kepada hewan.  3.Pagar/Jimat bagi ternak ayam.  Supaya ternak ayam tidak dimakan mangsanya musang atau binatang lainnya, maka diambillah sepotong bambu punggur. Pada bambu itu ditulismantera, kemudian didupa dan disembur dengan sirih (isurungi). Bambu tersebut dikikis sehingga huruf-huruf yang telah dijampi dimasukkan dalam tabung beras makanan ayam dan dimanterai tujuh kali.  Tabasni /manteranya : "Ung batu putih, batu putih, batu tenggelam, batu tenggelam; Bergeraklah sang surya, ya Tuanku, tangkaplah pencuri supaya aku jangan menderita kerugian, jauhkan guna-gunaan orang lain, jauhkan pencuri, jauhkan binatang buas, orang jahat,sah orang sakti, pagar/jimat, sebagai pelindung bagiku, sah Pagar Pangorom, tabahkan orang nakal, lindungilah hewan piaraanku, maupun manusia-manusia, jauh, jauh. Sampai tujuh kali dimanterai. "
Jimat


Poda ni pagiyan hata-hata ni Pagar Pangorom ma inon ale amang datu, barang Pagar ni Jabu, barang jadi Pagar hu parmusuwan, age jadi Pagar Pinahan na burnungon, in ma na pasang ale amang datu.


 lya jadi Pagar ni Parinangon, asa nabuwat ma buluh na pungguron, golomon godangni, asa na surathon ma tabas ni Pagarta inon, ase na pulpul bani dahupa, na bajaminaki, pitu hali na surungi, na tabasi pitu hali be asa na buwat ma use utte na loppo jungjungan, na bolah ma bolah pitu, asa na anggir rna Pagarta inon hubah. Dung ma na anggir asa dadahupai na tabasi pitu hali be, asa na berehon diparrudang pari nangon inon; jadi pagar huparmusuwan pe son in do podahni. 


lya jadi Pagar ni pinahanta, barang laho ro burunung, asa nabuwat ma buluh na pungguron, sangngasta godangni; asa na surathon ma tabas ni Pagarta inon, asa na pulpul, idahupai pitu hali na surungi, na tabasi pitu hali. Dung soni asa horisi ma hubagas hudon panggorgoran indahan ni pinahanta inon dohot husapahni. Dung soni na tabasi ma indahan ni pinahanta inon dibagas hudon inon, asa na goarhon indahan ni pinahanta. Dung soni daberehon dipangan pinahanta inon.


 lya jadi Pagar ni manuk ulang dibuwat pangatah, asa na buwat ma use buluh na pungguron, ase na surathon ma tabas ni pagarta inon, ase na dahupa, na surungi, na tabasi ma surat inon hubagas taduhan ni manukta inon, hubagas harangni ma, dob huparbotahanni ma deba; iya pangorisan ondi na surungi ma use na tahasi pitu hali ase na tanomhon huparbotahan ni manukta inon, ibaboni ma hita pabotahkon. lya panarsini purih tunggal pitu hali na dahupai na surungi, na tabasi pitu hali be ale datu.


 Tabasni ma inon 


"Hung batu putih, batu putih, batu tinggolam, batu tinggolam ni ale, margorak sang iyang matahari togalmu, tuwanku be apei rogos, urang pinsurik, jangan ahu haboliyan ma tuwanku, pintu aji ni halak, pintu urang urang pensurik, pintu· urang pangatah, pintu urang panangko, urang ilat, sah sokti pagar parhawal, sokti pagar parhawal, sah pagar pangorom, oromkon, hinoromkon mula ni nahalmu, ahu artah di pinahanku barang jolma jawoh, jawoh, nitta pitu hali "


--Terjemahannya---


Pagar Pangorom, yaitu jimat di rumah, jimat sewaktu berperang, jimat untuk hewan-hewan yang diserang penyakit bumung atau sampar.


 1. Pagar atau jimat untuk kaum ibu : 


Sebuah bambu yang punggur, panjangnya kira-kira 5 sampai 10 cm. Bambu tersebut ditulis dengan mantera atau jampian jimat, kemudian bambu tersebut diasap sampai tujuh kali dengan dupa bersama baja minak (sejenis minyak). Kemudian disembur dengan sirih sambil dimanterai sampai tujuh kali. Selanjutnya disediakan sebuah jeruk purut yang diambil dari pohonnya yang sebelah puncak, jeruk mana dibelah-belah tujuh. Jimat tersebut dimandikan dengan air lumut dan jeruk di tepian. Setelah direndam jimat itu didupa dan dimanterai tujuh kali kemudian dipakai oleh kaum ibu yang diselipkan pada rambutnya. Pagar/jimat ke medan-perangpun, serupa dengan pagar untuk kaum ibu. 


2. Pagar/jimat untuk hewan-hewan, 


Apabila terjadi penyakit hewan (sampar), diambillah buluh punggur, panjangnya kira-kira sehasta. Pada bambu tersebut dituliskan mantera, kemudian diasap dengan dupa, disembur dengan sirih sambil dimanterai tujuh kali. Kemudian bambu yang ditulis itu dikikis dan kikisan bambu dimasukkan dalam belanga tempat memasak makanan hewan. Kemudian ditaruh dalam capah hewan. Makanan hewan tadi dimanterai dan dipindahkan dalam periuk dan diaduk dengan bambu yang dikikis. Baru diberikan kepada hewan. 


3.Pagar/Jimat bagi ternak ayam.


 Supaya ternak ayam tidak dimakan mangsanya musang atau binatang lainnya, maka diambillah sepotong bambu punggur. Pada bambu itu ditulis mantera, kemudian didupa dan disembur dengan sirih (isurungi). Bambu tersebut dikikis sehingga huruf-huruf yang telah dijampi dimasukkan dalam tabung beras makanan ayam dan dimanterai tujuh kali. 


Tabasni /manteranya :

"Ung batu putih, batu putih, batu tenggelam, batu tenggelam; Bergeraklah sang surya, ya Tuanku, tangkaplah pencuri supaya aku jangan menderita kerugian, jauhkan guna-gunaan orang lain, jauhkan pencuri, jauhkan binatang buas, orang jahat,sah orang sakti, pagar/jimat, sebagai pelindung bagiku, sah Pagar Pangorom, tabahkan orang nakal, lindungilah hewan piaraanku, maupun manusia-manusia, jauh, jauh. Sampai tujuh kali dimanterai. "

Posting Komentar

Silahkan Berikan Komentar Maupun Kritik Yang Membangun Dilarang Meninggalkan Komentar Yang Bersifat Asusila,Narkoba,Mari Hormati Ras,Agama,Dan Budaya.
👋HORAS👋

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak