Lagu Batak Yang Cocok Dinyanyikan Di Pesta Pernikahan Suku Batak

 Warga Batak,Lagu Batak Yang Cocok Dinyanyikan Di Pesta Pernikahan Suku Batak.Mempersembahkan Seucap Lagu yang menggambarkan Partisipasi maupun mewakili Ucapan Kita Untuk orang yang menikah adalah hal yang sering kita lakukan ketika sedang adanya Perayaan Upacara Pernikahan Suku Batak.

Lagu Batak Yang Cocok Dinyanyikan Di Pesta Pernikahan Suku Batak
Pengantin suku batak


Menyanyikan lagu batak yang bertemakan Pernikahan adalah Bumbu yang sangat pas untuk kita persembahkan dan akan lebih menghidupkan kebahagiaan Dalam Ulaon Adat tersebut.


Begitu Banyak lagu-lagu Batak yang seeing kita lantunkan dalam kehidupan sehari-hari,baik itu dilapo tuak,persta-pesta,bahkan ada yang mengikuti lomba menyanyi sertaenjadikanya sebagai hiburan ketika sedang gabut.


Namun,beda halnya ketika kita sedan berada pada posisi Ulaon adat yang resmi seperti pernikahan Adat Suku Batak.


Menyanyikan Lagu Diacara ini,kita lebih baiknya melantunkan lirik-lirik lagu yang bertemakan pernikahan.dimana ini sebagai Persembahan kebahagiaan Untuk pengantin.


Begitu Juga Sebaliknya,Pengantin pernikahan juga seeing mempersembahkan lagu batak yang bertemakan Romantis yang melambangkan kasih sayang diantara mereka yang di lantunkan di depan umum.


Nah,Bagi kamu yang kebetulan maupun sengaja ingin atau akan menyanyi di ulaon adat pada pesta pernikahan suku batak,Berikut ini adalah Daftar Lagu Yang cocok kamu nyanyikan di pesta pernikahan suku batak.


Lagu batak dibawah ini adalah Lirik yang dilambangkan untuk pernikahan.tentunya tujuan kita menyanyikan lagu-lagu ini adalah dianggap sebagai Ucapan Kita untuk sang pengantin.


Namun ada juga yang melantunkan lagu,sebagai perwakilan dari ucapan perasaan seseorang teehadap pemgantin.seperti contohnya seorang mantan atau seseorang yang ditinggal nikah sang kekasih teekadang akan hadir untuk menyanyi.


Nah,untuk itulah pada kesempatan ini,kami akan menuliskan kumpulan judul dan lirik lagu batak terbaru yang sangat cocok di nyanyikan di pesta peenikahan.


Lagu Batak Yang Cocok Dinyanyikan Di Pesta Pernikahan

1.Lagu Batak Boan Au


Lirik:

Boan au da Hasian
Manang tu dia pe ho lao
Naeng nian au di lambungmu
Tung satongkin pe ito
Unang tinggalhon au Sasada au

Holan ho di rohanghi
Ai Holan ho di nipikki
Tung magargar pusuk Buhit
Holong na di rohanghi
Tung na sehingga Muba sian ho

Reff:


Aut sura boi ma nian
Dungdungonhu bulan saya
Surathononhu ma di si
Isi ni rohanghi

Asa tangkas diboto ho
Asa tangkas diida ho
Tung soada Hasian
Na Asing sian ho

Ho ma di au
Au ma di ho
Hita nadua
Hita nadua
Gabe sada

2.Lagu Batak Dongan Matua

Lirik:
Dua holong nunga sada
Holongmi nang holongki
Dua roha nungnga domu
Di padomu Tuhan i

Ho nama donganku gabe
Dongan mekkel dongan susah
Unang be hita marsirang
Saleleng di tanoon

Reff:

Haholongi ma au songon
Au manghaholongi ho
Ale hasudungan
Ai nungga hutodo ho
Ai nungga hupillit ho
Ikkon ho ma donganku ito
Dongan matua

Ho nama donganku gabe
Dongan mekkel dongan susah

Unang be hita marsirang
Saleleng di tanoon

Reff:

Haholongi ma au songon
Au manghaholongi ho
Ale hasudungan
Ai nungga hutodo ho
Ai nungga hupillit ho

Ikkon ho ma donganku ito
Dongan matua

Haholongi ma au songon
Au manghaholongi ho
Ale hasudungan
Ai nungga hutodo ho
Ai nungga hupillit ho
Ikkon ho ma donganku ito
Dongan matua

3.Lagu Batak Sai Anju Ma Au

Lirik:

Aha do alana
Dia do bossirna hasian
Umbahen sai muruk ho tu au
Molo tung adong na salah nahubaen
Denggan pasingot hasian

Molo hurimangi
Pambahenan mi na tu au
Nga tung maniak ate-ateki

Sipata bossir so ada na ma i
Dibaekko mangarsak au

Molo adong na salah
Manang na hurang pambahenaki
Sai anju ma au, sai anju ma au ito hasian
Sai anju ma au, sai anju ma au ito nalagu

Molo hurimangi
Pambahenan mi na tu au
Nga tung maniak ate-ateki
Sipata bossir so ada na ma i
Dibaekko mangarsak au

Molo adong na salah
Manang na hurang pambahenaki
Sai anju ma au, sai anju ma au ito hasian
Sai anju ma au, sai anju ma au ito nalagu

4.Lagu Batak Hodo Sasude

Lirik;

Ho do mata mual i di ahu.
Ho do sasude dingoluki.
Unang tinggalhon ahu ito hasian
Holan ho do na di rohaki.

Ndang na boi be tarlupahon ahu.
Denggan ni basa mi da hasian.
Manang didia pe huingot do.
Padan naung tapuduni.

Reff: Holong roham tu ahu.
Songoni do rohaki.
Dangna muba dangna mose i.

Tiop ma tanganhon.
Tapagomos ma ito.
Padan naung tapudun i.

Ndang na boi be tarlupahon ahu.
Denggan ni basa mi da hasian.
Manang didia pe huingot do.
Padan naung tapuduni.

Reff: Holong roham tu ahu.
Songoni do rohaki.
Dangna muba dangna mose i.
Tiop ma tanganhon.
Tapagomos ma ito.
Padan naung tapudun i.

Holong roham tu ahu.
Songoni do rohaki.
Dangna muba dangna mose i.
Tiop ma tanganhon.
Tapagomos ma ito.
Padan naung tapudun i.

5.lagu Batak Dongani Ma Au

Hu holongi ho tudoshon dirikkon
Dang arta manang rupami na huida sian ho
Atik adong hubaen nahurang nasalah
Anju ma au hasianku oloan ku do ho

Ajari ma au pasonanghon ho
Paloas ma au tontong raphon ho

Sai jakkon ma au dongani ma au
Rap hita nadua
Rap hita nadua
Saleleng di ngolutta

Atik adong hubaen nahurang nasalah
Anju ma au hasian ku oloan ku do ho
Ajari ma au pasonanghon ho
Paloas ma au tontong raphon ho
Sai jakkon ma au dongani ma au

Rap hita nadua
Rap hita nadua
Saleleng di ngolutta

Rap hita nadua
Rap hita nadua
Saleleng di ngolutta

6.Lagu Batak Holan Au Do Mangantusi Ho

Lirik:

Unang be sai lomos roham tu au
Tung papos ma rohami da hasian
Holongki tu ho tung gomos do hasian
Papos roham di au holan ho sasada ho

Holan au do mangantusi do rohami
Holan au do naboi manganju ho
Takkas doi dibotoho ito
Dang na marmeam-meam au
Manghaholongi ho

Aut sura boi ma nian
Dungdungonku bulani
Lehonku ma tuho, lao palashon rohami

Aut sura boi ma nian
Dungdungonku bulani
Lehonku ma tuho, lao palashon rohami

Marjanji au dirohakki
Ikkon ho saut diau
Pos roham di au ito
Holan ho do, holan ho do hasian

Holan au do mangantusi do rohami
Holan au do naboi manganju ho
Takkas doi dibotoho ito
Dang na marmeam-meam au
Manghaholongi ho

Aut sura boi ma nian
Dungdungonku bulani
Lehonku ma tuho, lao palashon rohami

Marjanji au dirohakki
Ikkon ho saut diau
Pos roham di au ito
Holan ho do, holan ho do hasian

Aut sura boi ma nian
Dungdungonku bulani
Lehonku ma tuho, lao palashon rohami

Marjanji au dirohakki
Ikkon ho saut diau
Pos roham di au ito
Holan ho do, holan ho do hasian
Holan ho do, holan ho do hasian

7.Lagu Batak Ho Di Au Au Di Ho

Lirik:

uli ni rupa mi nang lambok ni hata mi ito
tarpangan rohangki marnida ho
dohot parangemi tudos do tu dainang i

ho nama ho nama di au holongki pe ito
dang na muba dang na mose be
holan ho do na tarpangan rohangki ho do hasian

di todo damang dainang i ingkon ho do gabe saut hela na i
ito hasian sotung muba sotung mose raha mi tu au

pos roham tu au da hasian holan ho sasada ho dirohangki ito
ho do di au songoni nang au tu ho
rap tu dolok tu toruan hita nadua

8.Lagu Batak Sirongkap Ni Tondi

Lirik:
holong na ias di bahen ho.
mangarahut holong hi di ho.
roha na serep dipelehon ho.
mangaririt rohangki tu ho.
gomos do tangiang mu tu tuhani.
asa ho sahut di ahu.

godang dibaen ho nahuli nadenggan.
tu damang dohot sisolhoti.
tagam situtu dipatuduhon ho.
burju mi tu natua-tuakki.
to ho ma ho tutu haholonganku.
si rokkap ni tondikki.

mahuliate ma di tuhan.
di oloi do tangiang.
sadarion sadarion.
nungga sikkop na ta parsitta.
mahuliate ma di tuhan.
di oloi do tangiang.
olat nion rodi nalao mate pe.
ho nama nampuna ahu.

ho nama nampuna ahu.

9.Lagu Batak Dihoma Salelenngna

Lirik:

Ai holan hodo sasude dingolukki
Tung so hubaen hita marimbar hasian
Botoonmu ma sude nalao diho
Dang parduli au manang nasongon dia pe ho
ima aholongki....

**
Naeng manian dibotoho hasian
Tumpahonku hadameon dilambungmi
Asa tung sonang roham manjalo holong ki
Soadong huhalomohon lao di au
Asing sian ho...

Reff.
Hupasahat ma tuho ngolukki
Dang mangolu au molo soada ho
Sai anggiat ma diho salelengna
Asa tung nian sai rap au dohot ho hasian
Diho ma salelengna

**
Naeng manian dibotoho hasian
Tumpahonku hadameon dilambungmi
Asa tung sonang roham manjalo holong ki
Soadong huhalomohon lao di au
Asing sian ho...

Reff.
Hupasahat ma tuho ngolukki
Dang mangolu au molo soada ho
Sai anggiat ma diho salelengna
Asa tung nian sai rap au dohot ho hasian
Diho ma salelengna


Diho ma salelengna
Diho ma salelengna
Diho ma salelengna

10.Lagu Batak Burju Marsimatua

Lirik:
sadarion nama marhasohotan ho amang.
ima na pinillitmi saonari gabe parumaenki.

ingot ma i amang, diakka hata podakki.
burju ma ho tu parumaen hi
nang dohot akka hula hulami

asa tanda ma ho anak ni raja i.
ingot damang ma di akka podakki.
burju marsimatua i.

las bahen damang ma parumaenki.
nang dohot simatuami.
tarsongon holong mi.
tu natua tuamu on nasaleleng on.
anggiat maranak marboru ho dohot parumaenki.

ingot ma i amang, diakka hata podakki.
burju ma ho tu parumaen hi.
nang dohot akka hula hulami.

ingot ma i amang, diakka hata podakki.
burju ma ho tu parumaen hi
nang dohot akka hula hulami

asa tanda ma ho anak ni raja i.
ingot damang ma di akka podakki.
burju marsimatua i.

las bahen damang ma parumaenki.
nang dohot simatuami.
tarsongon holong mi.
tu natua tuamu on nasaleleng on.
anggiat maranak marboru ho dohot parumaenki.

ingot ma i amang, diakka hata podakki.
burju ma ho tu parumaen hi.
nang dohot akka hula hulami.

11.Lagu Batak Sada  Ma Hamu

Lirik:

Hutinggalhon akka dongan dongan ki.
Hutinggalhon nang damang dainang i.
Hu ihuthon hi ito manang tu dia pe ho lao.
Denggan ma haholongi au ito hasian.

Ho nama dongan ku mekkel da ito.
Ho nama dongan ku tangis hasian.
Hu pasahat ma tu ho sudena na adong di au.

Ondihon au, ondihon hasian.

Sada ma hita na dua.
Dipasada holong ni rohatta i.
Sai tong tong marsianjuan.
Sahat ro di nalao mate haduan.

Au nama diho, ho nama di au.
Hita sauduran tu dolok tu toruan.

Ho nama dongan ku mekkel da ito.
Ho nama dongan ku tangis hasian.
Hu pasahat ma tu ho sudena na adong di au.
Ondihon au, ondihon hasian.

Sada ma hita na dua.
Dipasada holong ni rohatta i.
Sai tong tong marsianjuan.
Sahat ro di nalao mate haduan.

Au nama diho, ho nama di au.
Hita sauduran tu dolok tu toruan.

Sada ma hita na dua.
Dipasada holong ni rohatta i.
Sai tong tong marsianjuan.
Sahat ro di nalao mate haduan.

12.Lagu Batak Ulos Hela

Lirik:

Borukku hasianku
Ai nungnga robe rokkapmi
Nalao helakki nungnga di patudu Tuhani

Unang be sai tangis ho
Ala dao au sian ho borhat maho
Horas maho borukku

Burju burju maho inang tu helakki
Jala malo maho manubut simatuami
Asa tanda ho inang boru ni raja borukku
Asa lamtama haulion mi

Tubuan laklak ma inangang tubu sikkoru
Tubuan anak ho inang tubuan boru
Ai tungi nama inang nahu paima sian ho
Sai Tuhani ma namandonganni ho inang

Helakku borukku
Jalo ma tanda holongki
Ulos hela on dohot mandari hasianku

Burju burju maho inang tu helakki
Jala malo maho manubut simatuami
Asa tanda ho inang boru ni raja borukku
Asa lamtama haulion mi

Tubuan laklak ma inangang tubu sikkoru
Tubuan anak ho inang tubuan boru
Ai tungi nama inang nahu paima sian ho
Sai Tuhani ma namandonganni ho inang

Ai tungi nama inang nahu paima sian ho
Sai Tuhani ma namandonganni ho inang
Sai Tuhani ma namandonganni ho inang

13.Lagu Batak Boru Na Basa

Lirik:
Boru hasianku
boru sinuanbeuku nabasa
Nunga magodang ho
naikkon muli nama ho
Boruku da hasian

Nuaeng pe inang
ai nunga ro be rokkap mi helaki
Dimangajanaon
jakkon ma pasupasu ni natorop i
Pir ma tondim

Reff
Burju ma ho o boruku
pature siadopanmi
Sai unang lupa ho inang
manuhuk simatua mi
Asa tanda boru ni raja ho

Tubu ma laklak nang sikkorung
da di dolokni purba tua
Tubuan anak dohot boru
jala sahat saur matua
Tangianhi ma boruku na mandongani ho di nadao

Marsiamin aminan marsianju-anjuan
dainang dohot helaki
Ingot ma padan na ni undukmi
na di jolo ni pandita i
Tung na so jadi ho marsirang
so sinirang i hamatean
I do hata ni Tuhan i

14.Lagu Batak Gabe  Ma Ho Boru


Lirik:

So maho . . . dihaposo on
Hot maho . . . dihatua on
Sadarion . . manjalo pasu pasu
Sian Tuhani di gareja i
Borhat maho Boru
Borhat maho Boru
raphon tangiang hi

Nungga dua . . gabe sada
Hamu boru . . . Tu helakki
Tung burju-burju hamu
marnatua-tua i
Borhat maho Boru
Borhat maho Boru
Raphon Tangiang hi

Reff

Tubuan lak lak . . tubuan sikkoru
Tubuan anak hamu tubuan boru
Na sangap jala matua
Di jolota nang di jolo ni Tuhan
Gabe ma ho Boru
GabGabe maho bor
Gabe maho Boru
Gabe maho boru
raphon helakki

Nungga dua . . gabe sada
Hamu boru . . . Tu helakki
Tung burju-burju hamu
marnatua-tua i
Borhat maho Boru
Borhat maho Boru
Raphon Tangiang hiSelain Artikel Diatas,Bagi Kamu Yang sedang Mencari Berbagai Jenis Kata-kata Dalam Bahasa Batak Yang Disertai Dengan Arti Lengkapnya Bisa Juga Dengan Cara Membaca Judul Tulisan Dari Artikel Berikut Ini:

 Selain Artikel Diatas,Bagi Kamu Yang sedang Mencari Berbagai Jenis Artikel seputar Suku Batak Yang Disertai Dengan Cerita Lengkapnya Bisa Juga Dengan Cara Membaca Judul Tulisan Dari Artikel Berikut Ini:Daftar Artikel Yang Membahas Topik Tentang Seputar Suku Batak,


Posting Komentar

Silahkan Berikan Komentar Maupun Kritik Yang Membangun Dilarang Meninggalkan Komentar Yang Bersifat Asusila,Narkoba,Mari Hormati Ras,Agama,Dan Budaya.
👋HORAS👋

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak